Venttiilien säätäminen

Tätä ohjetta voidaan soveltaa käytettäväksi kaikkien 50-150 cc vaakasylinterimoottoreiden ventiilinsäädössä.
(esim. BSE, Samurai 50-125 cc, Manki mopot, Kiinalaiset mönkijät...)

Avaa sylinterikannen vasen koppa löysäämällä moottorin oikealla puolella olevaa 10 mm mutteria.
Pyöritä moottoria kunnes nokkarattaassa oleva merkki osoittaa suoraan eteenpäin. Tällöin nokka-akseli
on asennossa, jossa molemmat venttiilit voidaan säätää.

Kylmän moottorin venttiilinvälykset säädetään rakotulkin 0.10 liuskalla. Samaa venttiilivälystä
voidaan käyttää imu- ja pakoventtiilissä. Löysää 8 mm lukitusmutteria/säätöruvia ja
aseta mittaliuska säätöruuvin ja venttiilin väliin. Kiristä säätöruuvia liikuttaen mittaliuskaa
kunnes tunnet välyksen olevan liuskaa vastaava.
(Mittaliuskan tulee liikkua "tahmeasti", muttei tartua kiinni)
Kiristä 8 mm lukitusruuvi lenkkiavaimella pitäen samalla säätöruuvin päästä tukevasti kiinni
esim. linjapihdeillä.


Jännitteensäätimen kytkentä


Lifan 150 cc sähköjen kytkentä:

Tämä ohje pätee ainakin Wandamotorin 2015-2016 toimittamiin Lifan 150 cc moottoreille.
vihreä -> siniseen
vaaleanpunainen -> punaiseen
ja PAM!!!!